© Holger Vonderlind/Maria Parussel

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim

Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowany jest na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Kamień Wielki to malownicza miejscowość w województwie lubuskim położona ok. 10 km od Gminy Witnica, oraz około 40 km od miasta powiatowego - Gorzowa Wielkopolskiego.
Zakład znajduje się w przepięknym, zabytkowym zespole pałacowo-parkowym zaprojektowanym przez znanego berlińskiego architekta krajobrazu Josepha Lenna (więcej o zespole pałacowo-parkowym w Kamieniu Wielkim na stronie
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków http://www.lwkz.pl/monument/show/id/457/letter/K/location/115). 

Mieszkankami Domu są kobiety z niepełnosprawnością intelektualną lub/i przewlekle chore psychicznie.
Orędowniczką i propagatorką Zakładu Aktywności Zawodowej jest Pani Julita Karasińska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, na terenie którego powstaje Zakład, a w którym pracę znajdą Podopieczne DPS-u (wywiad z Panią J. Karasinską http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/czlowiek-roku-krono/art/9144917,tu-na-razie-jest-obora-ale-zamienimy-ja-w-pralnie-mowi-julita-karasinska,id,t.html, Gazeta Lubuska, wyd. Internetowe, 3.12.2015 r.).

Zakład ma strukturę jednowydziałową w postaci PRALNI PRZEMYSŁOWEJ z barierą higieniczną, z oddzieloną częścią czystą od części brudnej. Pracę w zakładzie znajdzie 21 osób niepełnosprawnych (12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 9 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym). Będą to osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chore psychicznie. w tym także Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.
Rehabilitacja zawodowa będzie polegała na przygotowaniu osób niepełnosprawnych do wykonywania pracy w pralni na stanowiskach produkcyjnych, a następnie zatrudnieniu tych osób przy wykonywaniu pracy w pralni. Osoby niepełnosprawne uzyskają możliwość poznania pracy na różnych stanowiskach (pralnia, magiel, suszenie), oraz obsługi nowoczesnych urządzeń pralniczych. Razem zatrudnienie w Zakładzie podejmie 28 osób. Obok pracy i możliwości samodzielnego uzyskiwania wynagrodzenia osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie korzystać będą z rehabilitacji społecznej w formach terapeutycznych, dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, czy też choroby psychicznej. Rehabilitacja w tej postaci będzie miała na celu przywrócenie zdolności do wykonywania ról społecznych i systematyczne zwiększenie stopnia samodzielności w wykonywaniu tych ról. Przewidziano także stałe wsparcie psychologa, trenera pracy, doradcy zawodowego oraz uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii.

Planowane otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej -  21.12.2017 r.

Kontakt

Fundacja Stephanus
Zakład Aktywności Zawodowej
w Kamieniu Wielkim

Koordynator

Kamień Wielki, ul. Stawna 40

66-460 Witnica

Tel. + 48 95 718 26 52

biuro@stephanus-zaz.pl