© Holger Vonderlind/Maria Parussel

Powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej

28 lipca 2011 roku Fundacja Stephanus z siedzibą w Szczecinie podpisała z Powiatem Gorzowskim List intencyjny inicjujący rozpoczęcie prac nad utworzeniem w Województwie Lubuskim Zakładu Aktywności Zawodowej. Władze samorządowe zobowiązały się do udostępnienia na ten cel obiektu - zabudowań gospodarczych w Kamieniu Wielkim, znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej. Fundacja zobowiązała się do przygotowania niezbędnej dokumentacji do uruchomienia i prowadzenia Zakładu.  Zgodnie z zawartym porozumieniem, nieużytkowany budynek gospodarczy Domu Pomocy Społecznej ma zmienić swój charakter. Parter, przeznaczony został na  powstający Zakład Aktywizacji Zawodowej, piętro na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. W wyniku zawartego porozumienia o współpracy Fundacja podpisała z władzami powiatu umowę dzierżawy parteru ww. budynku na okres 30 lat. Jednocześnie zobowiązała się do przygotowania i sfinansowania z własnych środków prac przygotowawczych tj. skompletowania dokumentacji formalno-prawnej, wykonania projektu architektonicznego, kosztorysów inwestorskich, uzyskania pozwolenia na budowę etc. Prace te zostały przez Fundację wykonane w latach 2012-2014. Budynek przeznaczony na Zakład Aktywizacji Zawodowej dla architektów i projektantów był dużym wyzwaniem. W galerii prezentujemy zdjęcia budynku przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych.

W grudniu 2014 r. Fundacja złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wniosek o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej. Prowadzone rozmowy  i negocjacje zakończyły się pomyślnie.  W dniu 9 września 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, którego Organizatorem jest Fundacja Stephanus z siedzibą w Szczecinie. 

Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 r.  Wykonawcą robót budowlanych zostało PPUH Drew-Plast Dariusza Mazowieckiego z Różanek koło Gorzowa Wielkopolskiego. Prace budowlane zakończyły w się grudniu 2016 r.  Obecnie budynek prezentuje się doskonale.

W galerii prezentujemy zdjęcia budynku w trakcie i po remoncie.