© Holger Vonderlind/Maria Parussel

O fundacji

Fundacja Stephanus z siedzibą w Szczecinie jest organizacją pozarządową, która czerpiąc motywację z chrześcijańskich wartości realizuje działalność socjalną skierowaną do osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także dzieci, młodzieży i rodzin. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Została powołana z inicjatywy Stephanus-Stiftung w Berlinie, która jako organizacja chrześcijańska w Niemczech od blisko 140 lat prowadzi działalność socjalną, angażując się w pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom, nastolatkom oraz osobom starszym. Od ponad 10 lat  Stephanus Stiftung utrzymuje partnerskie kontakty z polskimi instytucjami opieki społecznej, a w szczególności na Ziemi Lubuskiej z Domem Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim koło Witnicy.

Współpraca, poznawanie potrzeb i oczekiwań, oraz coraz bliższe relacje partnerów skłoniły Fundatorów do podjęcia formalnych kroków i stworzenia prawnych podstaw działania Fundacji na terenie Polski. I tak, w 2006 roku  podjęto decyzję o utworzeniu Fundacji Stephanus na terenie Polski. Siedzibą Fundacji został Szczecin. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym 27 października 2006 r.. Działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (Dz. U. nr 21, poz.97 z póz. zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. nr 96, poz.873 z póz. zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami Statutu.  

Główne cele Fundacji Stephanus w Polsce to

•prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian stwarzających dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturowego,

•prowadzenie i wspieranie działalności organizującej dzieciom, osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym edukację, opiekę i pomoc społeczną, zmierzającą  do ochrony ich zdrowia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

W 2011 roku  zrodziła się idea utworzenia w Kamieniu Wielkim w Województwie Lubuskim Zakładu Aktywności Zawodowej - dedykowanego miejsca pracy dla  osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Fundacja Stephanus

Prezes Zarządu Maciej Korczyński

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14

70-201 Szczecin

fundacja@stephanus.pl

Mobil +48 514 394 374